דלג לתוכן עיקרי
00.45.03.01

דיוידנדים מבנק לאומי

הכנסות: -
תקנה הכנסתית בתכנית דיוידנדים מבנקים שבהסדר (תחת תחום דיוידנדים מחברות ממשלתי בסעיף הכנסות המדינה)
כוללת הכנסה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תחזית הכנסות דיוידנדים מבנק לאומי לא הוקצתה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?