דלג לתוכן עיקרי
00.45.02.04

דיוידנדים מבתי זיקוק

הכנסות: -
תקנה הכנסתית בתכנית דיוידנדים מחברות (תחת תחום דיוידנדים מחברות ממשלתי בסעיף הכנסות המדינה)
כוללת הכנסה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תחזית הכנסות דיוידנדים מבתי זיקוק לא הוקצתה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?