דלג לתוכן עיקרי
00.45.02.03

דיוידנדים מחברת חשמל

הכנסות: -
תקנה הכנסתית בתכנית דיוידנדים מחברות (תחת תחום דיוידנדים מחברות ממשלתי בסעיף הכנסות המדינה)
כוללת הכנסה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תחזית הכנסות דיוידנדים מחברת חשמל לא הוקצתה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?