דלג לתוכן עיקרי
00.45.02.02

דיוידנדים מבזק

הכנסות: -
תקנה הכנסתית בתכנית דיוידנדים מחברות (תחת תחום דיוידנדים מחברות ממשלתי בסעיף הכנסות המדינה)
כוללת הכנסה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2015 תחזית הכנסות דיוידנדים מבזק לא הוקצתה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?