דלג לתוכן עיקרי
00.45.02.01

דיוידנדים מחברות שונות

הכנסות: -
תקנה הכנסתית בתכנית דיוידנדים מחברות (תחת תחום דיוידנדים מחברות ממשלתי בסעיף הכנסות המדינה)
כוללת הכנסה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2017 תחזית הכנסות דיוידנדים מחברות שונות לא הוקצתה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?