דלג לתוכן עיקרי
00.44.01.04

תמלוגים מרשות הנמלים

הכנסות: -
תקנה הכנסתית בתכנית תמלוגים מחברות ממשלתיות (תחת תחום תמלוגים מחברות ממשלתיות בסעיף הכנסות המדינה)
כוללת הכנסה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תחזית הכנסות תמלוגים מרשות הנמלים לא הוקצתה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?