דלג לתוכן עיקרי
00.44.01.03

תמלוגים מרשות שדות התעו

הכנסות: -
תקנה הכנסתית בתכנית תמלוגים מחברות ממשלתיות (תחת תחום תמלוגים מחברות ממשלתיות בסעיף הכנסות המדינה)
כוללת הכנסה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תחזית הכנסות תמלוגים מרשות שדות התעו לא הוקצתה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?