דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תמלוגים מרשות שדות התעו

00.44.01.03

-
בשנת 2003 תחזית הכנסות תמלוגים מרשות שדות התעו לא הוקצתה.
ההכנסות בפועל בשנת 2002 עמדו על ₪15,402,543
סעיף הכנסה זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

איך ההכנסה בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי ההכנסה לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)