דלג לתוכן עיקרי
00.44.01.02

תמלוגים מבזק

הכנסות: -
תקנה הכנסתית בתכנית תמלוגים מחברות ממשלתיות (תחת תחום תמלוגים מחברות ממשלתיות בסעיף הכנסות המדינה)
כוללת הכנסה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תחזית הכנסות תמלוגים מבזק לא הוקצתה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?