דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

גביית ריבית על שטרי הון

00.35.03.02

-
בשנת 2009 תחזית הכנסות גביית ריבית על שטרי הון לא הוקצתה.
ההכנסות בפועל בשנת 2008 עמדו על ₪4,919,353
סעיף הכנסה זה פעיל בין השנים: 1997 - 2009.

איך ההכנסה בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי ההכנסה לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)