דלג לתוכן עיקרי
00.35.03

תקבולי רבית מגורמים שונ

הכנסות: -
תכנית בהכנסות המדינה - תחת תחום גביית ריבית בסעיף הכנסות המדינה.
לרוב כוללת הכנסות מפעילות מרכזית אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תחזית הכנסות תקבולי רבית מגורמים שונ לא הוקצתה.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?