דלג לתוכן עיקרי
00.35.02.03

גביית ריבית- מח' הגבייה

הכנסות: -
תקנה הכנסתית בתכנית גביית ריבית מח' הגבייה (תחת תחום גביית ריבית בסעיף הכנסות המדינה)
כוללת הכנסה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2015 תחזית הכנסות גביית ריבית- מח' הגבייה לא הוקצתה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?