דלג לתוכן עיקרי
00.35.02.02

גביית הצמדה לרבית -

הכנסות: -
תקנה הכנסתית בתכנית גביית ריבית מח' הגבייה (תחת תחום גביית ריבית בסעיף הכנסות המדינה)
כוללת הכנסה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תחזית הכנסות גביית הצמדה לרבית - לא הוקצתה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?