דלג לתוכן עיקרי
00.34.02.01

ריבית בגין כספי ערבויות

הכנסות: -
תקנה הכנסתית בתכנית ריבית בגין כספי ערבויות (תחת תחום ריבית במט"ח בסעיף הכנסות המדינה)
כוללת הכנסה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תחזית הכנסות ריבית בגין כספי ערבויות לא הוקצתה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?