דלג לתוכן עיקרי
00.34.02

ריבית בגין כספי ערבויות

הכנסות: -
תכנית בהכנסות המדינה - תחת תחום ריבית במט"ח בסעיף הכנסות המדינה.
לרוב כוללת הכנסות מפעילות מרכזית אחת של הממשלה.
בשנת 2013 תחזית הכנסות ריבית בגין כספי ערבויות לא הוקצתה.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?