דלג לתוכן עיקרי
00.25.05.01

רשיון שנתי לבנקים

הכנסות: -
תקנה הכנסתית בתכנית רשיון שנתי לבנקים (תחת תחום אגרות קנסות ורשיונות בסעיף הכנסות המדינה)
כוללת הכנסה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תחזית הכנסות רשיון שנתי לבנקים לא הוקצתה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?