דלג לתוכן עיקרי
00.25.04

אגרות רשיון לחברות בטוח

הכנסות: -
תכנית בהכנסות המדינה - תחת תחום אגרות קנסות ורשיונות בסעיף הכנסות המדינה.
לרוב כוללת הכנסות מפעילות מרכזית אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תחזית הכנסות אגרות רשיון לחברות בטוח לא הוקצתה.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?