דלג לתוכן עיקרי
00.25.03.01

אגרות תדרים

הכנסות: -
תקנה הכנסתית בתכנית אגרות תדרים (תחת תחום אגרות ורשיונות אחרים בסעיף הכנסות המדינה)
כוללת הכנסה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תחזית הכנסות אגרות תדרים לא הוקצתה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?