דלג לתוכן עיקרי
00.25.01.02

קנסות

הכנסות: -
תקנה הכנסתית בתכנית אגרות קנסות ורשיונות (תחת תחום אגרות קנסות ורשיונות בסעיף הכנסות המדינה)
כוללת הכנסה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2015 תחזית הכנסות קנסות לא הוקצתה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?