דלג לתוכן עיקרי
00.25.01.01

אגרות, קנסות ורשיונות אחרים

הכנסות: -
תקנה הכנסתית בתכנית אגרות קנסות ורשיונות (תחת תחום אגרות קנסות ורשיונות בסעיף הכנסות המדינה)
כוללת הכנסה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2013 תחזית הכנסות אגרות, קנסות ורשיונות אחרים לא הוקצתה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?