דלג לתוכן עיקרי
00.24.01.01

אגרות כלי רכב

הכנסות: -
תקנה הכנסתית בתכנית אגרות כלי רכב (תחת תחום אגרות כלי רכב בסעיף הכנסות המדינה)
כוללת הכנסה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2015 תחזית הכנסות אגרות כלי רכב לא הוקצתה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?