דלג לתוכן עיקרי
00.14.02

תקבולי מע"מ נטו

הכנסות: 143,887,000,000
תכנית בהכנסות המדינה - תחת תחום תקבולי מע"מ ברוטו בסעיף הכנסות המדינה.
לרוב כוללת הכנסות מפעילות מרכזית אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תחזית הכנסות תקבולי מע"מ נטו היא ₪143,887,000,000.
ההכנסות בפועל בשנת 2022 עמדו על ₪129,634,608,837
סעיף הכנסה זה פעיל בין השנים: 2020 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?