דלג לתוכן עיקרי
00.05.01.01

מס רכוש

הכנסות: -
תקנה הכנסתית בתכנית מס רכוש (תחת תחום מס רכוש בסעיף הכנסות המדינה)
כוללת הכנסה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תחזית הכנסות מס רכוש לא הוקצתה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?