דלג לתוכן עיקרי
00.01.03.01

מס הכנסה חברות

הכנסות: 80,000,000,000
תקנה הכנסתית בתכנית מס הכנסה סקטור עסקי (תחת תחום מס הכנסה בסעיף הכנסות המדינה)
כוללת הכנסה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תחזית הכנסות מס הכנסה חברות היא ₪80,000,000,000.
ההכנסות בפועל בשנת 2022 עמדו על ₪70,427,663,042
סעיף הכנסה זה פעיל בין השנים: 2020 - 2024.

איך ההכנסה בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי ההכנסה לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)