דלג לתוכן עיקרי
שירות חברתי במיקור חוץ

רכישת קודים גריאטריים

במשרד הבריאות / חטיבת רפואה / האגף לגריאטריה

מתן שרותי אשפוז גריאטריים עבור חולים סיעודיים ו/או תשושי נפש, באמצעות משרד הבריאות אשר מסייע במימון אשפוזם. קיימת הקפדה ופיקוח קבועים על רמת השירות ואיכותו במוסדות. כמו כן נקבעו תעריפים לסלי האשפוז השונים המשקפים את רמת השירותים, המתקנים, ותקינת כ"א במוסדות.

 
אוכלוסיה כללית
צעירים (19-35)בוגרים (36-64)ותיקים (65+)
רפואי וסיעודי
דיור ואשפוזסיוע חומרי ומימוןכוללני חוץ-ביתי (כגון מוסדות, מעונות, פנימיות, הוסטלים, מערכי דיור)